Ikke glem restskatten

Fikk du restskatt på over 1.000 kroner, har du en betalingsfrist som snart går ut. Og den fristen vil du ikke gå over.

Fikk du restskatt på over 1.000 kroner ved skatteoppgjøret i juni? Da må du merke deg at fristen for 2. termin av betalingen går ut 24. september. Som er i morgen.Restskatt på over 1.000 kroner betales altså i to terminer, der annen termin forfaller fem uker etter første forfall. Betalingsblankett med KID-nummer skal være sendt i posten i god tid. Restskatt betales til skatteoppkreverkontoret.Og det lønner seg å betale i tide. Klarer du ikke det, vanker det en forsinkelsesrente på 8,25 prosent. Og den løper fra første dag.