Skatteinntektene svakt ned

Ved utgangen av august hadde staten fått inn 480,8 milliarder kroner.

Selvangivelse Foto: Scanpix

Lavere inntekter fra petroleumsskatt gjør at skatteinntektene har falt svakt til nå i år sammenlignet med samme periode i fjor. Ved utgangen av august hadde staten fått inn 480,8 milliarder kroner.Det utgjør en nedgang på 5,8 milliarder kroner, ifølge skatteregnskapstallene fra Statistisk sentralbyrå.Utenom petroleumsskatter økte skatteinntektene imidlertid med 4,4 prosent, eller 14,9 milliarder kroner.For perioden økte skatteinntektene til kommunene og fylkeskommunene med henholdsvis 8,1 og 3,8 prosent. (©NTB)