Søndagens aksjetips

Vi er redd det kan komme et større tilbakeslag i løpet av den kommende måneden.

Tradere på gulvet på NYSE - Foto: AP
Personlig økonomi

Entusiasmen er langt fra til stede på Oslo Børs og volumet som må til for å støtte en videre oppgang uteblir. Det ligger marginalt høyere et par dager, men i snitt er det som de foregående ukene.Det kan bety, som vi antydet forrige søndag, at usikkerheten er stor at det i øyeblikket er høydeskrekken som dominerer, og at flere sitter klar til å selge enn å kjøpe. De føler seg i hvert fall ikke overbevist om at det er den bratteste trenden som vil gjelde utover høsten.Det er ikke mye som har endret seg siden forrige søndag.Et brudd på et viktig motstandsnivå, som 310-nivået er, må følges opp med et skikkelig løft i volum og omsetningsverdi også. Det skjedde ikke. Volumet økte marginalt, men omsetningsverdien passerte bare så vidt 5 milliarder kroner. Det er langt fra nok til å gi det signalet mange venter på.Selv om den positive undertonen i RSI-chartet fremdeles er positiv, siger det også inn mørkere tendenser fra oversiden. Det ligner på utviklingen gjennom januar og februar, som ble fulgt av et fall fra 250 til 197. Det kan skje igjen i løpet av den kommende måneden, og vi er mer urolige for det igjen nå enn vi var for en uke siden.Et fall kan i så fall gå helt tilbake til bunnlinjen i den stigende trenden, ned mot 220, med tekniske stoppesteder på 290, 260 og 240. Brudd på disse nivåene vil signalisere videre nedgang, med 290-nivået som det viktigste på kort sikt. For ryker 290, ryker også bunnlinjen i den bratteste stigende trenden.På oversiden er det fremdeles 310 - 320 som er motstanden som må brytes. Det kan på kort sikt komme et nytt løft opp mot disse nivåene, men med mindre det kommer på markert stigende volum vil en oppgang bare bli forbigående og lite troverdig.

Nyheter
Børs