Sterk økning i anmeldelser av trygdejuks

250 nordmenn er hittil i år anmeldt for å ha jukset til seg dagpenger. Anmeldelser av trygdemisbruk øker kraftig.

Foto: Scanpix
Personlig økonomi

Antall anmeldelser på landsbasis har økt med 50 prosent fra første tertial 2007 til første tertial 2009. Den største veksten gjelder anmeldelser av attføring. Her har antallet økt med 350 prosent på to år, skriver Finansavisen.Det er store fylkesvise forskjeller. Nav anmelder fire ganger flere i Troms enn i Aust-Agder korrigert for folketall.Troms, Østfold og Vest-Agder har flest anmeldelser. Nederst på listen ligger Hordaland, Møre og Romsdal og Aust-Agder.Magne Fladby, direktør for Nav kontroll og innkreving, sier at de ikke tar geografi med i betraktning. Antall anmeldelser gir ingen pekepinn på hvor i landet det svindles mest, mener han.- Vi retter kontrollvirksomheten ut fra risikoanalyser, saksbehandlinger og tips. Geografisk forskjell blir underordnet, sier Fladby. (©NTB)

Nyheter
Politikk