Pushwagner krever millionerstatning

Kunstneren Hariton Pushwagner krever over 1,2 millioner kroner fra sin tidligere venn Morten Dreyer samt at bilder i Dreyers besittelse tilbakeføres til kunstneren.

Personlig økonomi

Mandag starter den sivile rettssaken mellom Hariton Pushwagner og hans tidligere agent og støttespiller Morten Dreyer.Striden står om gyldigheten av tre avtaler der kunstneren overfører sine bilder til sin tidligere venn. Millionbeløpet som kreves i erstatning, skyldes ifølge E24 at Dreyer har videresolgt noen av bildene.- Grovt utnyttetPushwagners advokater vil i retten forsøke å overbevise dommerne om at Dreyer grovt utnyttet den svake posisjonen som Pushwagner befant seg i på avtaletidspunktet.Dreyer hevder på sin side at det var Pushwagner som tok initiativ til avtalen, og at den fremdeles gjelder. Han vil også legge vekt på at avtalen ble inngått på en tid da kunsten ble verdsatt til helt andre beløp enn den blir i dag, og at kunsten nærmest var umulig å omsette.De to samarbeidet i mange år, men i 1998 skiltes deres veier etter 17 år. I den forbindelse ble det signert to kontrakter der kunstneren overdro sin verker til Dreyer mot at han etterga gjeld på 400.000 kroner. I den samme perioden slet Pushwagner med rusproblemer og var uten fast bopel.

Nyheter
Personlig økonomi