Hobbyinvestor Knut Arild Johansen Dyb følger stadig med på aksjemarkedet. Nå mener han å se en stor oppside fra midten av desember til midten av januar.- Grunnen til dette er at det trolig vil komme en del gode signaler for 4. kvartal, og at vi får en høy oljepris opp mot 90 dollar. Trolig holder dollaren seg over 5,50. Dette vil trolig løfte Oslo Børs opp mot 370 poeng i løpet av 2009, og trolig vil børsen snuse på 400-tallet den andre uken i januar.- I tillegg vil det trolig bli en liten periode med gode tall frem til slutten av november, forklarer han overfor HegnarOnline.
Tror på W-formasjonNytt fall over nyttår
Men fra slutten av november og frem til midten av desember er Johansen Dyb ikke like optimistisk.- Etter dette kan markedet komme inn i en W-formasjon, som vil gi en tilbakegang når alle emisjonene skal innbetales frem til medio desember. Emisjoner tapper også andre aksjer for fart oppover, som igjen vil medføre en utflating eller en tilbakegang, sier han.- Vi har i oktober/november vært igjennom en V-formasjon, og trolig vil markedet oppleve at det kommer en W-formasjon - fordi det ikke nok kapital til å holde markedet i fart. Arbeidsledigheten i USA øker fortsatt og en høy oljepris er ikke heldig for USA. Ca. 72 prosent av markedet i USA er forbruk. Derfor er det meget viktig at en får i gang arbeidsmarkedet, fortsetter hobbyinvestoren (bildet).Fra medio januar og frem til påske tror han på et fall.- Grunnen til dette er at oljeprisen er fortsatt høy, og arbeidsmarkedet ikke har kommet opp igjen. Men fra 2. kvartal neste år vil arbeidsledigheten trolig begynne å falle, og vi vil se bedringer i det amerikanske markedet, avslutter Johansen Dyb overfor HegnarOnline.