Hovedindeksen på Oslo Børs fortsatte opp på enda lavere omsetningsverdier (aksjer multiplisert med pris) enn foregående uke (se graf i bunnen i av artikkelen). Det betyr at det er en ubalanse i aksjemarkedet og det signaliserer ofte et foreståede fall (+ og - blir -). Balansen må gjenopprettes, enten ved at volumet kommer etter i løpet av de neste ukene (helst kommende uke) eller at børsen korrigerer tilbake igjen på fortsatt lavt og fallende volum. Begge deler vil være like bra for den videre utviklingen på lengre sikt.Når det er sagt, trenden peker fortsatt videre opp og det er ikke gitt noe signal om et forestående nytt trendbrudd ennå (vi har justert den stigende trenden litt). Men snur hovedindeksen nå på 350-nivået (like over eller like under) vil det bety at det kan dannes en liten dobbel topp, med halslinje på 325-nivået. Da øker faren igjen for et fall tilbake til 300-nivået.Før det vil imidlertid bunnlinjen i den stigende trenden og 65-dagers glidende gjennomsnitt også bli brutt, og signalisere videre fall.Når det gjelder det korteste glidende snittet har vi gått fra 45- til 65-dagers glidende gjennomsnitt fordi dette har vist seg å gi bedre signaler de siste månedene. Det har også fanget opp korreksjonene bedre enn 45-dagers glidende gjennomsnitt, som er blitt brutt et par ganger.Det betyr også at slik børsen nå utvikler seg kan det godt komme et nytt lite brudd på 45-dagers glidende gjennomsnitt, uten at det nødvendigvis er et salgssignal. Da er det verre om det kommer et brudd på 65-dagers glidende gjennomsnitt. Det vil markere et skifte i oppgangen.I RSI har bunnlinjen i den stigende trenden blitt brutt flere ganger de siste månedene. Det er ofte et signal om et forestående fall i hovechartet, men foreløpig ligger RSI godt over 50-nivået og støtter enn så lenge den stigende trenden i hovedchartet.
Som det fremgår av grafen under fortsetter omsetningsverdien å falle på stigende kurs. Det er som nevnt et bilde på ubalanse (oppgang skal komme på økende volum). Nå kan forsåvidt volumet av aksjer (antallet aksjer omsatt) øke selv om verdien faller, men så lenge vi ikke har data for antallet aksjer som omsettes på Oslo Børs gir omsetningsverdien et godt bilde på utviklingen og ubalansen som nå råder.Nå har imidlertid dette skjedd tidligere også, i november og desember 2005. Den gangen steg hovedindeksen fra 299 til 332 på fallende og meget lavt volum, lavere enn det vi har sett så langt i november. Og i januar eksploderte volumet og indeksenFrem til 10. mai det året fortsatt hovedindeksen opp til 426, uten større korreksjoner, før det snudde. I løpet av den påfølgende måneden falt Oslo Børs 20 prosent, til 340 - først på økende volum, men mot slutten av fallet på meget lavt volum.Vi utelukker ikke at det kan skje igjen, at oppgangen fortsetter gjennom november og desember på lavt volum, men dette vil i så fall være et nytt unntak fra regelen og en mer optimal utvikling, der oppgang kommer på økende volum.Av den grunn vil vi også være svært skeptisk til et eventuelt brudd på 350 og videre oppgang til 360 nå, med mindre det blir støttet av et økende volum.Men som vi har sett, det finnes unntak.