Storebrand venter høyere avkastning

Endringer knyttet til forsikringsvilkårene gir høyere forventet avkastning.

Konsernsjef Idar Kreutzer i Storebrand - Foto: Finansavisen
Personlig økonomi

Styret i SPP Livförsäkring AB, et selskap i Storebrand-konsernet, har i dag vedtatt endringer knyttet til forsikringsvilkårene innen det ytelsesbaserte produktet (DB) som selskapet tilbyr i det svenske markedet, går det frem av en melding.- De vedtatte endringene vil gi høyere forventet avkastning på investert kapital og sikre økt bufferkapital. Dette gir grunnlag for økte pensjoner til kundene og en bedret inntjeningsprofil for SPP, skriver selskapet.Hele meldingen her.

Nyheter
Børs