Styret i SPP Livförsäkring AB, et selskap i Storebrand-konsernet, har i dag vedtatt endringer knyttet til forsikringsvilkårene innen det ytelsesbaserte produktet (DB) som selskapet tilbyr i det svenske markedet, går det frem av en melding.- De vedtatte endringene vil gi høyere forventet avkastning på investert kapital og sikre økt bufferkapital. Dette gir grunnlag for økte pensjoner til kundene og en bedret inntjeningsprofil for SPP, skriver selskapet.