Kan du få ubrukte fradrag tilbake på skatten?

Skattebetalerforeningen svarer HegnarOnlines lesere.

Publisert 15. des. 2009 kl. 16.08
Oppdatert 15. des. 2013 klokken 22.10
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 345 ord

- Jeg har hørt at rentefradrag på bolig du ikke får benyttet på grunn av lav inntekt, kan kreves tilbakebetalt over skatten eller overføres til neste år. Er dette tilfellet? spør en leser.- Har ca. 150 000 kroner (attføring), 36.000 i rentefradrag på bolig, særfradrag grunnet sykdom på 10 000, samt minste- og forsørgerfradrag. Har jeg eventuelt krav på dette?Negativ inntekt kan fremføres Advokatfullmektig Mette Riise i Skattebetalerforeningen svarer.- De som får en negativ alminnelig inntekt i 2008, altså at fradragene overstiger inntektene, vil ha et underskudd som kan fremføres til ligningen for 2009, sier hun til HegnarOnline.- For å finne ut om du har negativ inntekt i 2008, må du se på skatteoppgjøret for 2008. Et underskudd vil fremgå ved at det er minustegn etter tallet for alminnelig inntekt. Ved en slik negativ inntekt i skatteoppgjøret for 2008, må du selv føre opp dette underskuddet i selvangivelsen for inntektsåret 2009, i post 3.3.11, fortsetter Riise.Unntakene Hun understreker at særfradrag eller foreldrefradrag ikke kan fremføres til neste år, slik at du ikke kan kreve fradrag for den delen av underskuddet som skyldes slike fradrag. Heller ikke klassefradraget/personfradraget kan fremføres til neste år.- Sjekk derfor skatteoppgjøret for 2008 for å se om du hadde et underskudd som kan fremføres i ligningen for 2009, sier Riise videre til HegnarOnline.Når det gjelder ligningsåret 2009, legger advokatfullmektigen til grunn at leserens minstefradrag utgjør 54.000 kroner (36 prosent av 150 000), samt at vedkommende har krav på foreldrefradrag for ett barn - altså 25.000 kroner. Forsørgeransvar for ett barn betyr at personfradrag for klasse 2 legges til grunn.Overskudd: 25.000 Regnestykket blir dermed som følger:

InntektInntekt150 000150 000
MinstefradragMinstefradrag-54 000-54 000
ForeldrefradragForeldrefradrag-25 000-25 000
RentefradragRentefradrag-36 000-36 000
Særfradrag sykdomSærfradrag sykdom-10 000-10 000
Post 3.6Post 3.625 00025 000
Med et positivt alminnelig inntektsgrunnlag, vil det ikke bli underskudd i ligningen for 2009.- Selv om klassefradraget (klasse 2 = 81.600 kroner i 2009) gjør at du får et underskudd, så kan ikke dette fremføres. Det samme gjelder for øvrig foreldrefradraget. Men sjekk selvfølgelig skatteoppgjøret også for 2009 for å være på den sikre siden, avslutter Riise overfor HegnarOnline.