Disse aksjene venter Tyssøy seg mer av

Holberg-forvalter Hogne Tyssøy trekker frem fem selskaper han forventer seg mer av i 2010.

Partner og porteføljeforvalter Hogne Tyssøy, Holberg Fondene. Foto: Iván Kverme/Finansavisen
Personlig økonomi

Holberg Norge slo markedet så vidt det var i januar, med sin nedgang på 0,5 prosent. Referanseindeksen fondsindeksen falt 5,3 prosent.I sin siste rapport trekker forvalterne Hogne Tyssøy og Jann Molnes frem fem selskaper de venter seg mer av i 2010.RCCL: Globalisering, duopol og nye skip er viktige stikkord.Nokia: Fornyingsmarkedet er nå på 5,5 år mot historisk snitt, og levetiden på mobiltelefoner er 3,5 år.Telenor: Lavt verdsatt, stabile marginer og vekst i nye markeder.Hydro: Global vekst, bedre markedsbalanse og kostnadskontroll.Orkla: Stabile marginer innen merkevarer og økte marginer innen aluminium.

Nyheter
Børs