Mange jenter i klassen fører til bedre karakterer

Elevene får bedre karakterer på skolen når det er mange jenter i klassen.

Foto: Scanpix
Personlig økonomi

Det viser en rapport som Senter for økonomisk forskning har laget på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.Forskerne Hans Bonesrønning og Jon Marius Vaag Iversen har koblet data fra de nasjonale prøvene i grunnskolen med bakgrunnsinformasjon om elevene og skolene.Analysen bekrefter at det har stor betydning om foreldrene har høy utdanning, og forskningsarbeidet viser at det er dramatiske forskjeller mellom store og små kommuner. Utdanningsforbundet er bekymret over at elever i store kommuner gjør det bedre enn elever i små kommuner, særlig fordi gapet øker.Ifølge rapporten gir også kjønnssammensetning i klasserommet utslag på resultatene. Jenter gjør det merkbart bedre når det er mange jenter i klassen.- Vi ser at det er en fordel for jenter å sitte sammen med andre jenter. Det er en ulempe å komme i en gruppe dominert av gutter, sier Bonesrønning til Aftenposten.Det er riktignok positivt for guttene å være i klasse med mange jenter også, spesielt i engelsk.- Men effekten er størst for jenter, sier Bonesrønning.Forskeren tror en del av årsaken kan finnes i internasjonal forskning, der det er dokumentert at det er større disiplinproblemer blant gutter enn jenter.Analysen er imidlertid ikke noe argument for rene gutte- og jenteklasser. Dersom jenteandelen blir over 70 prosent, finner forskerne ikke lenger den samme gunstige effekten.Et annet funn forskerne gjorde er at elever med mannlige lærere gjør det dårligere enn elever med kvinnelige lærere. Det betyr imidlertid ikke at mannlige lærere er dårligere enn kvinnelige, mener Bonesrønning. (©NTB)

Nyheter
Politikk