Den nye pensjonen - hva vet du?

Seks av ti vet lite om den nye pensjonsordningen som innføres fra nyttår. Carsten O. Five peker på hva som vil være "det beste å gjøre for mange".

Økonomirådgiver Carsten O. Five. Foto: Knut Falch / SCANPIX

Kunnskapsmangelen kan gi store konsekvenser for den enkelte.Tre av fire arbeidstakere er kjent med at de årlige pensjonsutbetalingene blir lavere jo tidligere man går av med pensjon. Likevel sier nesten fire av ti at de vil ta ut full pensjon og slutte å jobbe dersom de får muligheten til det, ifølge en undersøkelse som Opinion har gjennomført for Nav.- Dette kan bety at flere vil betale prisen for mer fritid, men det kan også være at man ikke er kjent med hvor mye et tidliguttak faktisk påvirker pensjonen i kroner og øre, sier Hilde Olsen, direktør for pensjon og ytelser i Nav.I et tenkt eksempel fra Nav vil man kunne tape så mye som 50.000 kroner i årlig pensjon livet ut dersom man går av som 62-åring i stedet for å jobbe til fylte 67 år. Om man blir stående til man fyller 70, vil den årlige belønningen bli på ytterligere 50.000 kroner.Likevel kan det for mange lønne seg å gå av med avtalefestet pensjon og heller jobbe ved siden av, selv om dette i så fall vil medføre økt skatt.- Det beste vil for mange være å ta ut alderspensjon allerede fra fylte 62 år, men samtidig fortsette å jobbe alt de orker. Det vil gi et godt resultat, sier pensjonsekspert og rådgiver for Norsk Pensjonistforbund, Carsten O. Five, til NTB.