Ekspertens beste skattetips

Mange av oss får selvangivelsen i neste uke. Skattebetalerforeningens Gry Nilsen gir sine beste forhåndstips til HegnarOnline, deriblant noen "klassikere" blant fradragene som mangler.

Gry Nilsen - Foto: Skatt.no

Førstkommende mandag, 22. mars, starter Skatteetaten utsendelsen av selvangivelsene for inntektsåret 2009. Utsendelsen vil skje i etapper, og i uken før påske er det skattyterne i Finnmark, Tromsø, Nordland, Oslo og Akershus som får sine selvangivelser.Alle skal få - innen 13. april Ingen selvangivelser blir sendt ut i påskeuken, slik at resten av landet får sine selvangivelser etter påske. Alle skal ha mottatt sin selvangivelse innen 13. april. Innleveringsfrist for lønnstakere og pensjonister er som vanlig 30. april.- Men får du selvangivelsen på nettet, vil den være tilgjengelig fra 22. mars, sier skattefaglig ansvarlig i Skattebetalerforeningen, advokat Gry Nilsen, til HegnarOnline.De som ikke har endringer eller tillegg, kan la være å levere. Selvangivelsen regnes da som levert med opplysningene som er forhåndsutfylt. Mer enn 2 millioner skattytere benyttet seg av ordningen med leveringsfritak i fjor.Saken fortsetter under bildet.Sjekk lønns- og trekkoppgavenHva bør folk gjøre når selvangivelsen kommer?- Skattereglene inneholder lite nytt, så det blir den klassiske sjekken for å se om inntektene har kommet riktig og om alle fradragene dine er med. Jeg vil anbefale alle å sjekke hva som står i lønns- og trekkoppgaven.- Her kan det tenkes at feil og misforståelser oppstår, eksempelvis ved at arbeidsgiver ikke har 100 prosent oversikt over reglene, sier Nilsen.Klassiske fradrag som mangler Skattebetalerforeningens råd er å tenke grundig etter om noe mangler i selvangivelsen.- For eksempel må ungdom som har hatt flere forskjellige arbeidsgivere gjennom året sjekke om alt er på plass. Når det gjelder fradrag som ikke står der, er det de samme hvert år. Klassikerne er privat barnehage, renter på lån fra arbeidsgiver og utgifter knyttet til refinansiering av lån - som tinglysingsgebyr og takst. Dette er ikke forhåndsutfylt, sier Nilsen.- Sykdoms- og reisefradrag er heller ikke nødvendigvis forhåndsutfylt, legger hun til.Anbefaler ekstra forskudd på restskattNoe av det som er nytt i år er at ekstra forskudd på restskatt skal betales innen 31.mai, mot tidligere 30. april.- Rentenivået var lavt i 2009, noe skattemyndighetene ikke var forberedt på da de skrev ut skattekortet. Mest sannsynlig vil flere enn vanlig få varsel om restskatt, fordi rentefradraget er lavere enn forutsatt. Å betale inn et ekstra forskudd før fristen 31. mai kan nok lønne seg for de fleste, fortsetter Nilsen overfor HegnarOnline.Advokaten benytter også sjansen til en presisering til dem som eide aksjer i 2009.- Aksjesalg er ikke forhåndsutfylt. Solgte du aksjer i fjor, må du flytte over opplysningene fra aksjeskjemaet til selvangivelsen, som må leveres. Dette har ikke alle fått med seg. Men hvis du bare har mottatt utbytte, så er dette forhåndsutfylt og alt er greit, forklarer hun.Saken fortsetter under bildet.- Fradragene står stille Advokaten påpeker videre at de fleste fradragene - utenom minstefradraget - står stille fra år til år.- Minstefradraget justeres opp med lønnsveksten, men ellers står nesten alle stille. Reisefradraget ble riktignok satt litt opp for et par år siden, men for eksempel gavefradraget har stått stille i flere år. Altså minker det i verdi, sier Nilsen til HegnarOnline.Når det gjelder formuesskatten, forteller Skattebetalerforeningens faglige leder at alle som bor på festet tomt skal ta tomten med i ligningsverdi for bolig.- Denne korrigeringen må du gjøre selv. Egentlig skulle dette vært gjort i fjor, men mange har ikke gjort det. Uansett er det ikke store beløp det er snakk om, sier Nilsen.- Full formuesskatt uansett Advokaten minner til slutt om at den såkalte 80 prosent-regelen om skattebegrensning nå er borte.Denne regelen innebar at formuesskatten skulle nedsettes om formuesskatt og skatt på alminnelig inntekt samlet sett oversteg 80 prosent av skattyters alminnelige inntekt. Regelen skulle altså gi nedsatt skatt for skattytere med høy skattepliktig formue relativt til alminnelig inntekt.Men altså ikke nå lenger.- Dette betyr at du må betale full formuesskatt, selv om du ikke har inntekt. Det finnes ingen grense på skatten - du skal betale 1,1 prosent uansett, sier Nilsen avslutningsvis til HegnarOnline.