Høyreekstreme får utbetalt arvepenger

En to år lang krangel blant innvandringsmotstandere på ytterste høyre fløy er nå avgjort i Høyesterett.

Foto: Scanpix

Dermed er det klart for fordeling av arven etter Oslo-kvinnen Clara Weltzin. I sitt testamente etterlot hun 2,5 millioner kroner til personer eller organisasjoner som «arbeider mot fremmedinnvandring».En av dem som trolig vil motta en større pengesum er Ole Nicolai Kvisler, ifølge TV 2. Kvisler ble dømt til 17 års fengsel for det rasistisk motiverte drapet på Benjamin Hermansen i 2001.Intern krangel Clara Weltzin oppnevnte en komité som etter hennes død skulle bestemme hvem som skulle få penger. Komiteen ble ledet av krigshelt og tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad.Men komitémedlemmene ble uenige om de kunne utpeke sine egne kandidater eller om komiteen skulle følge flertallsprinsippet. Etter at Høyesterett nå har avvist anken etter dommen i lagmannsretten, er det klart at prinsippet om flertallsavgjørelse gjelder. Dermed er det opp til Gjems-Onstad og Norvald Aasen å bestemme hvem som skal få penger.