Kan jakte skattepenger på Bahamas

Ny avtale gir skattemyndighetene tilgang til opplysninger om kapitalplasseringer og inntekter for personer som skylder skatt.

De nordiske landene undertegnet onsdag en avtale om informasjonsutveksling med Bahamas. Avtalen er en del av et prosjekt i regi av Nordisk ministerråd for å øke innsatsen for å forhindre skatteflukt.Avtalen gir skattemyndighetene tilgang til opplysninger om kapitalplasseringer og inntekter for personer som skylder skatt, og kan føre til at det avsløres eiendeler og inntekter som ikke er blitt beskattet i hjemlandet.Avtalen om informasjonsutveksling inngås av konstitusjonelle grunner på bilateral basis. For hver enkelt inngått avtale må avtalen overlates til det enkelte lands parlament for godkjenning.Les mer om informasjonsutveksling her. Les mer om avtalen mot skatteflukt her.