Kriser utløser ingen endringer

Verken finanskrisen, klimakrisen eller utbruddet av svineinfluensa har ført til ny atferd hos de fleste nordmenn, viser en ny undersøkelse.

Til tross for at 2009 var preget av flere store hendelser som mediene omtalte hyppig og hvor staten grep inn med ulike tiltak, endret bare noen få av Norges befolkning sin atferd. Det kommer fram i en undersøkelse som Kommunikasjonsforeningen har fått Norstat og Opinion til å gjennomføre.Til sammen fikk finanskrisen, svineinfluensaen og klimakrisen 190.000 oppslag i papiraviser, TV, radio og på internett i fjor. Selv om utbruddet av svineinfluensa var den mest tydelige krisen, var det faktisk finanskrisen som fikk mest omtale.Men mens bare to av ti nordmenn endret sin atferd som følge av svineinfluensaen, har enda færre gjort noe for å møte finans- eller klimakrisen. Bare 10 prosent av de spurte oppga at de hadde gjort noe i forhold til disse sakene. De spurte mener også at media og myndigheter har formidlet informasjon om klimakrisen på en ubalansert måte- Medieoppmerksomheten rundt de tre krisene har vært veldig stor og det er derfor overraskende at ikke flere i befolkningen har endret sin atferd. Å endre folks atferd må gjøres gjennom å påvirke holdninger og det er en vanskelig og langsiktig prosess, sier styreleder Elin Klakken i Kommunikasjonsforeningen. (©NTB)