Mer optimistiske til egen økonomi

Uavhengig av inntekt og alder er befolkningen mer optimistiske til landets og ikke minst egen økonomi enn tidligere.

Lommebok - Foto: Scanpix

Uavhengig av inntekt og alder er befolkningen mer optimistiske til landets og ikke minst egen økonomi nå enn for tre måneder siden. Optimismen øker mest hos de med lav inntekt, men fortsatt er det de yngste og de med høyest inntekt som ser lysest på økonomien fremover, viser Forventningsbarometeret for første kvartal 2010.- 2009 ble et mye bedre år enn fryktet, noe som åpenbart har gitt husholdningene større trygghet. Målingen denne gangen indikerer at husholdningene er styrket i troen på egen økonomi det nærmeste året, mens tiltroen til landets økonomi fremover er omtrent uendret sammenlignet med forrige måling på tampen av fjoråret, sier administrerende direktør Arne Hyttnes i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) i en melding.Det norske forventningsbarometeret steg til 18,5 sesong- og trendjustert i første kvartal 2010, fra oppreviderte 17,8 i fjerde kvartal 2009.Les mer hos FNO