Mer sykdom på reisen

I 2009 fikk vi utbetalt erstatninger på 1,25 milliarder kroner fra reiseforsikring.

Nesten halve beløpet gjaldt sykdom, og dette var også den kategorien som økte mest.Den totale kostnaden for forsikringsselskapene gikk ned med 1,3 prosent fra 2008, og det er første gang på ti år at utbetalingene blir mindre. Sykdom kostet derimot selskapene 5,9 prosent mer enn i 2008, og sammenlignet med 2007 var sykdomserstatningene hele 32 prosent høyere.- Flere av de reisende er eldre, og de trenger ofte mer hjelp og dyrere behandling, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) når han skal forklare den økte kostnaden, som kommer til tross for at det er en liten nedgang i antall saker.I motsatt ende av skalaen ligger utbetalinger etter tyveri eller tap av bagasje. Selv om dette kostet forsikringsselskapene 275 millioner kroner, er det en nedgang på 15 prosent fra året før.Det ble meldt inn nesten 10 prosent flere ulykker i 2009 enn året før, men dette kostet likevel mindre enn utbetalingene etter skader i 2008.Osland tror nedgangene i utbetalinger totalt dels skyldes at nordmenn er blitt mer påpasselige på tur og at turene oftere gikk til nærere og mer kjente reisemål i finanskriseåret 2009. Kanskje er krisen og endrede ferieplaner også medvirkende årsak til at utbetalingene for avbestillingsforsikring gikk opp i fjor. (©NTB)