Ny barnelov gir utvidet samværsrett

Samværsretten til den som ikke har foreldreansvaret for barn blir utvidet etter en lovendring i Stortinget tirsdag.

Halloween-feiring er en tradisjon som begynner å komme til Norge. Barna ikler seg gjerne de riktige kostymene. Her et lite spøkelse. Foto : Terje Bendiksby / SCANPIX

Endringen i barneloven fører til at ettermiddagssamvær gir rett til forlengelse med overnatting. I tillegg blir det rett til samvær annenhver helg, til sammen tre uker i sommerferien og annenhver høst-, jule-, vinter- og påskeferie.Stortingsflertallet mener det ikke bør være problematisk å utvide ettermiddagssamvær med overnatting fordi det er i samsvar med slik mange familier allerede har det. Det er også en tilpasning av lovverket til en utvikling der fedre i stadig større grad ønsker nær kontakt med barna sine.Kristelig Folkeparti er kritisk til utvidelsen av ettermiddagssamværet. Partiet mener at en overnatting midt i uka med barnehage/skole og fritidsaktiviteter kan være et uromoment og et brudd med hverdagens rutiner, noe som kan være krevende for barna.Målet for lovendringene er barnets beste og barnets rett til å kjenne begge sine foreldre og best mulig samvær med begge.