Søndagens aksjetips

Den tekniske motstanden ble brutt, men det har dukket opp et nytt usikkerhetsmoment som kan gi et dårlig signal.

Solen kommer frem bak skyene - Foto: N.N. / Statoil

Den tekniske mostanden på 370-nivået ble brutt og hovedindeksen sluttet til og med såvidt over dette nivået sist uke. Det er positivt, utløste et kjøpssignal og i tråd med teorien kan det da være smart å kjøpe på reaksjoner tilbake til den tekniske støtten som da blir testet.Det betyr imidlertid ikke at det nå er fri vei videre opp fra 370 til 385 og 400. Det har dukket opp et nytt usikkerhetsmoment i RSI-chartet, som kan utvikle seg til et sterkt svakhetstegn.RSI kan være i ferd med å snu ned igjen etter å ha testet den fallende trendlinjen. Det vil i så fall legge en demper på den videre utviklingen og i beste fall være et signal om at den videre oppgangen til 385 og 400 blir utsatt på ubestemt tid.Fall tilbake gjennom den tekniske støtten på 370-nivået kan da være et signal om at også 360-nivået, 200-dagers glidene gjennomsnitt og bunnlinjen i den stigende trenden skal testes igjen. Skulle RSI fortsette ned gjennom 50-nivået vil det ganske sikkert slå til.Så lenge det er en langsiktig positiv undertone i RSI-chartet er det imidlertid ikke noen overhengende fare for at 340-nivået skal ryke, men det kan altså bety at dette nivået også skal testes før eventuell videre oppgang mot det psykologisk meget viktige 400-nivået.For kommende uke blir det følgelig 370-nivået som bli kritisk. Brudd ned vil være et klart svakhetstegn. Klarer hovedindeksen å etablere seg over 370-nivået vil det være en bekreftelse på den tekniske støtten og jo lengre den holder jo sterkere blir den.