Må betale tilbake over 26 millioner

Fokus Bank må betale tilbake totalt 26,2 millioner kroner til kunder fordi banken informerte for dårlig om risikoen i et spareprodukt.

Foto: Scanpix
Personlig økonomi

Oslo tingrett konkluderer med at selv ikke bankens egne folk fullt ut skjønte hvordan risikoen til investeringsproduktet de solgte var satt sammen. Det var i hvert fall ikke å forvente at uprofesjonelle investorer - som Norrøna barnehage, Studentsamskipnaden i Tromsø og Frøyland idrettslag, i tillegg til en rekke enkeltpersoner - gjorde det basert på informasjonen de fikk.Tirsdag konkluderte tingretten med at Danske Bank, ved sin norske filial Fokus Bank, overtrådte god forretningsskikk da de solgte spareproduktet Senior Bank Loan Linked Note. Banken må betale tilbake over 26 millioner kroner pluss renter og 2,4 millioner kroner i sakskostnader til 12 av 29 saksøkere.«Både ut fra faglige og etiske betraktninger burde det vært tydelig påpekt at noten var et kurssensitivt produkt og at dette forhold potensielt ville kunne medføre betydelig tap hvis finansmarkedene skulle bli gjenstand for uro og turbulens», heter det i dommen.Alle som hadde investert i produktet tapte så å si alle pengene kort tid etter at finanskrisen ble utløst høsten 2008. Totalt skal tapene være på rundt 830 millioner kroner fordelt på 270 norske kunder, ifølge Dagens Næringsliv. (NTB)

Nyheter
Børs