Vi dumpet aksjefond

Norske personkunder nettoinnløste aksjefond og pengemarkedsfond i april.

Oslo Børs - Foto: Scanpix
Personlig økonomi

Norske personkunder nettoinnløste aksjefond og pengemarkedsfond i april måned, og nettotegnet kombinasjonsfond og obligasjonsfond, viser tall fra Verdipapirfondenes forening (VFF).

  • Nettoinnløsingen i aksjefond var på 424 millioner kroner.Nettoinnløsingen i aksjefond var på 424 millioner kroner.
  • Nettoinnløsingen i pengemarkedsfond var på 209 millioner kronerNettoinnløsingen i pengemarkedsfond var på 209 millioner kroner
  • Nettotegningen i kombinasjonsfond var på 206 millioner kronerNettotegningen i kombinasjonsfond var på 206 millioner kroner
  • Nettotegningen i obligasjonsfond var på 278 millionerNettotegningen i obligasjonsfond var på 278 millioner
  • Nettoinnløsingen i andre fond var 145 millioner kronerNettoinnløsingen i andre fond var 145 millioner kroner
Samtidig som at nordmenn nettoinnløste i aksjefond steg forvaltningskapitalen i løpet av april med litt over 1,2 mmilliarder kroner til 95,6 milliarder kroner. Forvaltningskapitalen var ved utgangen av april bare en hårsbredd fra rekordnivået i juni 2007 på 95,9 milliarder kroner, opplyser VFF.

Nyheter
Børs