Finansministeri Storbritannia skal redusere underskuddet på 155 milliarder pund kraftig, med en solid innsparing og skatteøkninger. Men noen slipper nå helt unna.For å gjøre skåne de med lavest inntekt litt planlegger Osborne å heve grensen for når man begynner å betale inntektsskatt i Storbritannia, fra 1.000 pund til 7.475 pund, tilsvarende 71.240 kroner i året.Det betyr at så mange som 900.000 briter, med den nye ordningen, slipper å betale inntekstskatt, heter det i britiske aviser.I tillegg ventes det at de som er i gruppen som "bare" betaler 20 prosent skatt skal få et ekstra skattefradrag på 1.000 pund, tilsvarende 9.540 kroner.For de som tjener mye ligger det imidlertid an til skatteøkninger.