Om lag 52 prosent av sommerreisene våre går til reisemål i Norge, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.Unge reiser hyppigere til utlandet enn eldre. Hos unge nordmenn legges 62 prosent av reisene til utlandet, mens 70 prosent av reisene hos de eldre finner sted i Norge.Når vi først reiser utenlands, går turen oftest til være nærmeste naboland Sverige og Danmark. De to landene er omtrent like populære for nordmenn.Mange velger seg også turer til Spania og Hellas. Litt over en av fire reiser går til andre europeiske land eller land utenfor Europa. (©NTB)