- Vi kan ikke blande oss inn i denne konkrete saken. Det er selskapet selv som håndterer spørsmålet om dommen skal ankes eller ikke, sa Giske på spørsmål fra KrFs Rigmor Andersen Eide i Stortinget torsdag.Delvis statseide DnB NOR har bestemt seg for å anke tingrettsdommen som pålegger storbanken å erstatte et tap på 230.000 kroner, som kunden Ivar Petter Røeggen hadde på investeringer han gjorde i et strukturert spareprodukt i 2000.Kristelig Folkeparti mener staten bør bruke sin eiermakt til å stanse anken, og viser til de etiske krav til forretningsførsel som stilles i den rødgrønne eierskapsmeldingen. (©NTB)