IKT-Norge er bekymret for at Vegdirektoratets forslag til graveforskrift kan føre til full stopp i den kommersielle utbyggingen av høyhastighets bredbånd i Norge.- Dette kan føre til at Norge enten blir hengende kraftig etter i den digitale utviklingen eller at det offentlige selv må ta en mye større del av regningen for å sikre hele Norge bredbåndsdekning, sier Hallstein Bjercke, direktør for myndighetskontakt i IKT-Norge.Vegdirektoratet har laget et forslag til ny forskrift til Veglovens §32 som stiller langt strenge krav til de som skal legge annen infrastruktur i veggrunnen. Konsulentselskapet Nexia har regnet ut at dette forslaget vil øke utgiftene ved fremføring av bredbånd med 300 til 900 prosent.