Basert på mars-tallene fra Verdipapirfondenes Forening fant vi i går at norske personkunder tapte over 6 milliarder kroner på aksjefond i løpet av måneden.Vi vil nå se på hvordan dette fordelte seg mellom de største forvalterne.
Her hadde norske personkunder mest i aksjefond per 31/5:Endring i beholdningenJustert for innløsningenSlik fordeler tapene seg
Skagen: 23,182 milliarder kronerDnB NOR: 19,798 milliarder kronerOdin: 15,684 milliarder kronerStorebrand: 7,990 milliarder kronerNordea: 7,391 milliarder kronerSammenligner vi med forvaltningskapitalen ved utgangen av april, falt denne mest i DnB NOR - i relative termer. Fallet var på 2,236 milliarder kroner, eller 10,15 prosent, til 19,798 milliarder kroner. Skagen måtte se en nedgang på 2,059 milliarder kroner, eller 8,16 prosent, til 23,182 milliarder.I Odin falt forvaltningskapitalen 9,08 prosent, eller 1,566 milliarder, til 15,684 milliarder kroner.Storebrand gikk tilbake med 6,00 prosent, eller 509 millioner, til 7,990 milliarder kroner. Nordea opplevde en nedgang på 9,77 prosent, eller 800 millioner, til 7,391 milliarder kroner.Men hvor mye kundene hos disse forvalterne tapte på aksjefond i mai, finner vi ikke før vi tar hensyn til netto innløsning i måneden. Totalt sett løste norske personkunder inn for netto 2,404 milliarder kroner i mai.Skagen opplevde at kundene innløste for netto 1,095 milliarder, mens DnB NOR måtte se en netto innløsning på 615 millioner kroner. Deretter fulgte Odin med 269 millioner, mens Nordea og Storebrand hadde netto innløsning på hhv. 134 og 50 millioner kroner.Nettoinnløsningen må trekkes fra beholdningsendringen for å finne verdifallet.Norske personkunders ca.-tap i aksjefond i mai:DnB NOR: 1.621 millioner kroner (2.236 - 615)Odin: 1.297 millioner kroner (1.566 - 269)Skagen: 964 millioner kroner (2.059 - 1.095)Storebrand: 459 millioner kroner (509 - 50)Nordea: 666 millioner kroner (800 - 134)