En undersøkelse Synovate har gjort for DnB NOR, viser at nesten 8 av 10 nordmenn over 50 år ikke ser noen grunn til å legge opp penger til god arv for barna sine, skriver DN.- Undersøkelsen speiler at nordmenn generelt har fått bedre økonomi. Det er blitt slik at hver generasjon i større grad enn tidligere sørger for seg selv. Man tror ikke at etterkommerne vil lide økonomisk når man faller fra, sier forbrukerøkonom Sidsel Sodefjed Jørgensen i DnB NOR.- De unge i dag får mye underveis i livet, og bør derfor kanskje redusere forventningene om arv, legger hun til overfor avisen.Forsker Thomas Hansen ved Nova (Norsk institutt for forskning på velferd, oppvekst og aldring) påpeker overfor DN at det er "lite" i deres som tyder på at eldregenerasjonen er i ferd med å bli pengesløsere.