I 1. halvår i år beslagla tollerne i Oslo og Akershus nesten 110.000 piratprodukter, skriver DN.- De siste 5-6 årene har vi gjort en 30-40-dobling av beslag, sier tolldirektør Bjørn Røse, som anslår verdien av beslagene til 14,5 millioner kroner. Trolig er beløpet reelt sett mye høyere.Røse hevder overfor avisen at kombinasjonen enorm profitt og lave strafferammer gjør piratvirksomhet skreddersydd for folk med kriminelle hensikter. Han påpeker også at svært mange av piratproduktene inneholder farlige stoffer.- Vi har også sett eksempler på blåsyre i partier med fake sigaretter, sier Røse til DN.