I løpet av 1. halvår har 125 nye skattytere meldt fra til skattekontoret om at de har formue og inntekt i utlandet som de ikke har oppgitt i selvangivelsen, opplyser Skatteetaten fredag.- De internasjonale avtalene om innsyn gir skattemyndighetene mulighet til å følge pengestrømmene, og dermed er oppdagelsesrisikoen langt større enn tidligere, forklarer skattedirektør Svein Kristensen, som tror det fortsatt er "langt flere" som har penger gjemt i utlandet.Norge har undertegnet avtaler om utveksling av informasjon i skattesaker med 23 skatteparadisland. I de sakene skattekontorene har ferdigbehandlet, dreier det seg om skjulte verdier for over tre milliarder kroner.Siden 2007 har nærmere 600 personer (per 1/7 2010) meldt fra om skjulte formuer, hvorav Skatt Øst har hatt 447 saker (62 nye hittil i år).De som har skjulte verdier i utlandet og melder fra på eget initiativ slipper tilleggsskatt, som kan utgjøre inntil 60 prosent. Etaten minner om at skatt og renter kan beregnes ti år tilbake i tid.