Sommerferien 2009 startet dårlig for Dyvi-konsernet. I juli dukket det opp et brev fra Skatt Øst med vedtak om endring av ligningen til konsernets eiendomsvirksomhet Dyvi Eiendom, skriver Finansavisen torsdag.Dette ble fulgt opp av et skattekrav med straffeskatt og renter på totalt 206 millioner kroner. Ifølge årsberetningen til konsernspissen Dyvi Holding er endringen knyttet til tidligere fremførbare underskudd.Selskapet mener selv at påstandene fra Skatt Øst er grunnløse, og har valgt å prøve saken i rettsapparatet. Saken ble behandlet i Oslo Tingrett i juni, og dommen er ventet å falle snart.- Vi ønsker ikke å kommentere denne saken før det foreligger en rettskraftig dom, sier Dyvi Eiendom-sjef Patrick Sandahl til Finansavisen.Dyvi Holding har fått innvilget betalingsutsettelse for kravet inntil dommen i saken faller, mot at morselskapet stiller pant i aksjene i Dyvi Eiendom.Les mer om denne saken i torsdagens utgave av Finansavisen.