Tall fra Verdipapirfondenes Forening sluppet i dag viser at det i juni ble innløst andeler i verdipapirfond for netto 2.326 millioner kroner.
Aksjefond opplevde en innløsning på netto 251 millioner, mens netto 1.799 og 507 millioner kroner gikk ut av hhv. obligasjons- og pengemarkedsfond. ble tilført netto 767 millioner.Kombinasjonsfond fikk en netto tegning på 249 millioner kroner, mens "andre fond/hedgefond" hadde en mindre netto innløsning.Bryter vi ned tallene på kundetyper, finner vi at norske personkunder nettotegnet fond for 224 millioner kroner i juni. Norske institusjoner solgte for netto 2.701 millioner kroner, mens utenlandske kunder nettotegnet for 151 millioner kroner. Ser vi på aksjefond, nettotegnet norske personkunder for 191 millioner kroner i juni, .Norske institusjoner solgte for netto 417 millioner kroner, mens utenlandske kunder nettoinnløste for marginale 25 millioner kroner.