Finanstilsynet advarer mot investeringstilbud markedsført av Commodore Asset. Tilsynet gjør oppmerksom på at Commodore Asset ikke har godkjennelse til å drive investeringstjenester i Norge, og foretaket har derfor ikke nødvendig godkjennelse i henhold til norsk lov.Finanstilsynet advarer også mot investeringstilbud markedsført av First Financial Management. Selskapet har heller ikke tillatelse til å yte investeringstjenester i Norge.Firmaet må ikke forveksles med First Financial Management (N.I) Ltd som har tillatelse og er under tilsyn av the Financial Services Authority (FSA) i UK. Tidligere i måneden advarte Finanstilsynet mot investeringstilbud markedsført av Okuma Group. Da ble det lHer finner du