I månedene mai-juli klarte Kristian Falnes og hans team i Skagen Global seg noe bedre enn markedet. Fondet gikk tilbake 2,4 prosent, mot 2,6 prosent for Morgan Stanleys verdensindeks.Så langt i år (per utgangen av juli) har fondet en positiv avkastning med 3,0 prosent, som også er noe bedre enn for referanseindeksen.I sin siste markedsrapport gjør Falnes rede for hvilke aksjer han har gått inn og ut av i løpet av mai-juli.
- Billige riggerInn i HydroPå shopping i USABytter i bank
I riggsektoren har fondet tatt inn Noble som nykommer.- Etter vårt skjønn har aksjekursen falt for mye i kjølvannet av ulykken i Mexicogulfen. Selskapet har høy kontraktsdekning og sterk balanse. Vi må tilbake til oljepriskollapsen i 1998 og 2001 for å finne tilsvarende lav prising av selskapets rigger, skriver forvalterne.For øvrig i sektoren er posten i Mariner Energy halvert, selv om oppkjøpet fra Apache med stor sannsynlighet blir gjennomført.Skagen Global deltok også i tegningsrettsemisjonen i Norsk Hydro, og karakteriserer det som "en god mulighet til å bli eier av et av verdens ledende aluminiumsselskaper til en pris under bokført egenkapital".- Selv om transaksjonen med brasilianske Vale kan redusere fortjeneste per aksje på kort sikt, er det sannsynligvis strategisk riktig for Norsk Hydro å sikre råvaresituasjonen sin på lang sikt. Selv om aluminiumslagrene synes høye, og det fortsatt er overkapasitet i markedet, forventer vi at økt forbruk innen vekstmarkedene bedrer markedsbalansen over tid, heter det i rapporten.Falnes & co. solgte ellers det sørafrikanske gullselskapet Harmony Gold ut av fondet.I konsumsektoren har forvalterne valgt å satse på den amerikanske supermarkedsoperatøren Supervalu. Kombinasjonen høy pris i forhold til inntjening og et fravær av triggere for omvurdering førte til at Nestlé forsvant ut av porteføljen.Innen medisin har solgte fondet seg ut av Gedeon Richter, Eisai og Kalbe Farma, mens sveitsiske Roche er nykommer.- I motsetning til de fleste andre farmasiselskaper har ikke Roche store kortsiktige utfordringer med utløp av patenter. De har en forskningsportefølje med stort potensiale, og vil i motsetning til mange konkurrenter vise resultatvekst de kommende årene, argumenterer Skagen.I bank har Falnes og hans team byttet ut Bank of New York Mellon med Bank of America.- Vi ønsket heller å ha eksponering mot en mer tradisjonell bank der mye tap er tatt og omvurderingspotensialet er stort, enn mot en bank som er mer sårbar for nye reguleringer av finansmarkedene, lyder forklaringen.Til slutt nevner vi at den egyptiske finansinstitusjonen EFG Hermes er inne som nytt porteføljeselskap. I mai byttet ble dessuten programvareselskapet Amdocs byttet ut med rådgivnings- og IT-selskapet Accenture. Sistnevnte vurderes å ha lavere operasjonell risiko og å være mer attraktivt verdsatt i forhold til vekstutsiktene.