I månedene mai-juli klarte ikke Kristoffer Stensrud og hans team i Skagen Kon-Tiki å henge helt med markedet. Fondet gikk tilbake 0,8 prosent, mens Morgan Stanleys vekstmarkedsindeks la på seg 0,9 prosent.Men så langt i år (per utgangen av juli) har fondet en positiv avkastning med 7,1 prosent, som er 0,3 prosentpoeng bedre enn referanseindeksen.I sin siste markedsrapport gjør Stensrud rede for hvilke aksjer han har gått inn og ut av i løpet av mai-juli.
Les også: Disse aksjene har Falnes kjøpt og solgtBillige riggerKjøpte og solgte i råvarerKjøpte mer i "Asias Norwegian"Artikkelen fortsetter under bildet.- Sukker skal opp igjen"Selvmordsfabrikk"Bare én nykommer150 prosent gevinst
Svekkelsen i oljeserviceaksjer ga Stensrud & co. muligheten til å kjøpe mer i Baker Hughes og Seadrill, "til lave priser".- Selskapene handles nå på rundt samme nivåer som før ulykken, så her har vi sett en stor opphenting den siste tiden, heter det i rapporten.Samtdig har fondet redusert eksponeringen i OGX Petroleo, det nest største brasilianske oljeselskapet etter Petrobras. I råvaresektoren har forvalterne benyttet de svake kursene i brasilianske Vale og canadiske First Quantum til å øke beholdningen i begge med rundt 10 prosent. I den canadiske kobberprodusenten Equinox har eksponeringen blitt tatt litt ned.- Selskapet med hovedeksponering i Zambia har hatt en veldig god operasjonell utvikling. Det har også et stort ekspansjonspotensiale. Etter at aksjen var opp nesten 50 prosent på to måneder solgte vi oss litt ned i selskapet. Pengene ble brukt til å kjøpe aksjer i First Quantum Minerals, skriver forvalterne. En sterk ordrebok og god posisjonering mot fremtidige meksikanske infrastrukturinvesteringer var grunnen til at Kristoffer Stensrud & co. økte posten i det meksikanske entreprenør- og infrastrukturselskapet Empresas ICA.Det ble også kjøpt noen flere aksjer i det asiatiske lavprisselskapet AirAsia, og innen shipping i danske AP Møller-Mærsk.- Det gjorde vi akkurat i tide til å få med oss den gode kursutviklingen som fant sted etter at selskapet rapporterte resultater for 2. kvartal langt over de mest positive analytikernes forventninger, heter det. Innen defensivt konsum har Skagen Kon-Tiki-forvalterne vektet seg opp i den brasilianske sukker- og etanolprodusenten Cosan.- I forbindelse med at aksjen falt en god del i begynnelsen av perioden, som følge av svekkede sukkerpriser, benyttet vi anledningen til å kjøpe mer i selskapet. Sukkerprisene er nå på vei opp igjen, heter det.I finans kjøpte fondet kjøpte seg videre opp i russiske VtB Bank, som nå representerer 1,4 prosent av porteføljen.- VtB nyter godt av stor refinansieringsaktivitet blant russiske selskaper. Bedret kredittkvalitet vil også føre til betydelig lavere tap fremover. I tillegg er selskapet fortsatt upopulært, kommenterer forvalterne. Og apropos upopulære aksjer: Hon Hai Precision Industry og dets Kina-virksomhet har ifølge Skagen blitt hengt ut som den reneste "selvmordsfabrikken" i media, noe som har medført et betydelig kursfall.- Hon Hai tar selvfølgelig alle selvmordene svært alvorlig. De har satt i gang tiltak for å forbedre arbeidernes vilkår. Lønningene har blitt mer enn doblet, samtidig som de har intensivert flytting av produksjonen til steder hvor denne kan gjøres billigere. Det medfører naturlig nok økte kostnader på kort sikt. Men salgsveksten til Hon Hai har overgått alles forventninger, skriver Stensrud & co..Ifølge forvalterne skal iPhone og iPad ha mye av æren for salgsveksten, da ca. 35 prosent av omsetningen til Hon Hai består av Apple-produkter.- Vi benyttet perioden med svak kursutvikling til å kjøpe oss ytterligere opp i Hon Hai, som nå utgjør 2,6 prosent av porteføljen, heter det videre. Forvalterne understreker at fokus i perioden mai-juli har vært på å justere seg opp og ned i eksisterende porteføljeselskaper. Eneste nykommer er det sørafrikanske medieselskapet Naspers, som har en betydelig- Selskapet har høye markedsandeler på internett i både Kina (via deres eierandel i Tencent), Russland, Øst-Europa, Latin-Amerika og Afrika. Dette er land hvor penetrasjonsratene for internett og 3G ligger langt under det globale gjennomsnittet.- I tillegg til at selskapet får en enorm økning i antall brukere, nå som bredbånd og 3g rulles ut, vil de i tillegg dra fordel av økt kjøpekraft i nevnte land og regioner, skriver forvalterne. Til slutt skriver Stensrud & co. at de har solgt seg helt ut av det russiske dagligvarekonsernet Magnit.- Selskapet handles nå til relativt stive multipler, så vi så vår besøkelsestid og takket farvel, etter en fortjeneste på 150 prosent siden vårt første kjøp for ett år siden, går det frem av rapporten.