Fondsanalytikerne i Morningstar har sluppet sin seneste rating av norske aksjefond, med utgangspunkt i kurser per utgangen av juli.Den siste måneden har tre fond blitt oppgradert, mens fire har blitt nedgradert.Danske Invest Norge II (fra 4-er til 5-er)Holberg Norge (fra 4-er til 5-er)Alfred Berg Norge + (fra 3-er til 4-er)Delphi Vekst (fra 3-er til 2-er)Storebrand Vekst (fra 3-er til 2-er)DnB NOR SMB (fra 4-er til 3-er)Pareto Verdi (fra 4-er til 3-er)