Forvalterne i Skagen Fondene har et sterkt fokus på vekstmarkedene, og har også et eget fond som investerer i disse markedene - Kon-Tiki.- Veksten til mange selskaper i dag er drevet av vekstmarkedene. Det er ikke urimelig å anslå at 40-60 prosent av inntjeningsveksten for store internasjonale selskaper i dag kommer nettopp fra disse "nye" markedene, snarere enn Europa, Japan og USA.
- Dekobling på selskapsnivå- Paranoide optimister
- Dette er en vekst som i liten grad blir påvirket av en potensielt lavere veksttakt i de utviklede landene, skriver forvalter Torkell Eide, som er i forvalterteamet som tar seg av Global-fondet, ledet av Kristian Falnes.Eide påpeker videre at Skagen dermed skimter konturene av en dekobling på selskapsnivå, hvor de store internasjonale selskapene i større grad dekobles fra utviklingen i den vestlige verden.- Alternativavkastningen på kapital er lav, og for øyeblikket er lange obligasjonsrenter rekordlave i mange land. Renten på både tyske og amerikanske 10-årige statsobligasjoner er nær "all-time-low". I et slikt lavrenteklima fremstår avkastningen man kan få ved å investere i aksjer som attraktiv, skriver Eidei Skagens siste rapport.Forvalteren forteller at det er den paranoide optimismen som fortsatt dominerer i Skagen.- Vi ser fremdeles gode muligheter til å finne billige selskaper i et moderat priset aksjemarked. Samtidig lever også vi i en verden preget av det sentralbanksjef Ben Bernanke nylig kalte "uvanlig usikkerhet". Denne kombinasjonen bør gi gode muligheter for gevinster til den disiplinerte, og langsiktige investor.- Tilsvarende er det mulighet for store tap store hvis man lar seg rive med av de ulike overraskelsene i "Tigerens år" (ref. den kinesiske kalender) kan føre med seg i månedene som kommer, avslutter han.