Hvis du var misfornøyd med skatteoppgjøret i slutten av juni, og ennå ikke har klaget, er du simpelthen nødt til å sette av tid i dag 10. august. I morgen er det for sent.I skjemaet må du skrive hvilke poster du mener er feil, og hvorfor.Tall fra Skatteetaten viser ifølge Skattebetalerforeningens organ at feilrapporteringen er størst for postene lønn, gjeld og gjeldsrenter. I tillegg kan du ha fått eller formue. Videre har du nå sjansen til å ta med fradrag du glemte å fylle ut i selvangivelsen i april.Pendlerfradrag, nye opplysninger om bil, fradrag for kost og losji og særfradrag for sykdomsutgifter er på selvangivelsen.