DnB NOR: Her bør du kjøpe aksjer nå

DnB NOR Kapitalforvaltning anbefaler ikke kundene sine å overvekte aksjer. Men noen steder er fortsatt mer attraktive å investere i enn andre.

Foto: Scanpix
Personlig økonomi

DnB NOR Kapitalforvaltning opprettholder anbefalingen overfor sine kunder om å være nøytrale til aksjefond de neste seks månedene. Samtidig blir norske kredittobligasjoner overvektet, mens statsobligasjoner undervektes.- I sum tror vi at retningen på aksjekursene fremover er stigende fordi verdivurderingene er lave og alternativavkastningen er dårlig. Men usikkerheten rundt hvordan veksten utvikler seg medfører at markedene fortsatt vil være volatile fremover. Sannsynligheten for et svært dårlig utfall er lav, men bidrar til at vi ender på nøytral holdning, skriver forvalterne i sin siste rapport.- Ledende indikatorer peker på svakere vekst i 2. halvår. Hvor mye svakere vet vi ennå ikke, og det er også svært avhengig av finans- og pengepolitikken fremover. Risikoen har økt, men sannsynligheten for et stort aktivitetsfall er fortsatt svært lav, heter det videre.- Statsgjeld henger ved ossForvalterne advarer videre om at statsgjeldsproblematikken fortsatt henger ved oss.- Flere vestlige land må gjennomføre større reformer for å bedre forholdet mellom fremtidige inntekter og gjeldsoppbygging. Enn så lenge har markedet tillit til at de største landene vil håndtere situasjonen, skriver DnB NOR, og viser til lave lange statsrenter i blant andre USA, Japan, Tyskland, Frankrike og Storbritannia.Anbefalte regioner/sektorerRegionmessig blir Norden tatt ned til nøytral, mens Norge og emerging markets (vekstmarkeder) beholdes på overvekt. Ellers er det ingen endringer. Det vil si at undervekt anbefales i USA, mens Europa og Japan får nøytralvekt.- Dette gjenspeiler at selv om vekstutsiktene globalt er usikre, mener vi at makrosituasjonen i disse landene fremdeles virker relativt gunstige for selskapenes inntjening. I tillegg mener vi at disse markedene er de mest attraktive basert på verdivurderingsmultipler som pris/inntjening og pris/bok.- Imidlertid har disse markedene historisk vært følsomme for global økonomisk vekst, så den største risikoen med en slik overvekt vil være om det kommer signaler om kraftig fall i økonomisk vekst, fortsetter DnB NOR-forvalterne.Sektormessig anbefales overvekt i energi, helse og teknologi.Forvalteren har en nøytral holdning til energi og finans, mens telekom anbefales undervektet.

Nyheter
Børs