Søndagens aksjetips

Det ble en morsom uke for investorene på Oslo Børs. Kan neste uke bli like morsom?

Foto: Scanpix

De siste ukene har vi vært forberedt på to mulige utviklinger.

    At hovedindeksen kunne snu mellom 345 og 335.At hovedindeksen kunne snu mellom 345 og 335.At hovedindeksen kunne bryte ned gjennom 340-nivået og falle videre mot bunnen i den fallende trenden.At hovedindeksen kunne bryte ned gjennom 340-nivået og falle videre mot bunnen i den fallende trenden.
Vi har trodd mest på den første, men vi har også vært urolige for den andre. Faren for det siste har avtatt betraktelig de siste to ukene, men det er langt fra sikkert at den neste uken blir like morsom som den foregående.Forrige søndag skrev vi at det kunne bli en morsom uke, der det teknisk sett var rom for en oppgang mot 355 - 360. Vi skrev at det ville være det normale i denne fasen av nedgangen. Skulle indeksen bryte gjennom den sterke tekniske motstanden på 360-nivået også, vil det imidlertid se mye lysere ut.Nå er det 370-, 375-nivået og topplinjen den fallende trenden som blir avgjørende for den videre utviklingen de neste par ukene. Et brudd opp kan raskt gi videre oppgang til 383 - 385.Stort chartRSI støtter oppgangen så langt og det er mer å gå på før den komme opp i et overkjøpt område. Topplinjen i den fallende trendlinjen vil imidlertid kunne by på utfordringer. Hver gang det siste året har RSI snudd ned igjen etter å ha testet denne topplinjen.Det er en positiv undertone i RSI-chartet, som i øyeblikket støtter den positive utviklingen i hovedchartet, gir fremdeles rom for videre oppgang. Men for at oppgangen skal vedvare må også den lange fallende trenden i RSI-chartet brytes. Første tegn på det kommer ved brudd på topplinjen i den fallende trenden.For uken som kommer er det 370 og 375 som er nivåene som må brytes for å signalisere videre oppgang. Den tekniske motstanden på det nivået kan by på større motstand enn det vi har sett den siste måneden.Bli derfor ikke overrasket om det å kommer en korreksjon tilbake. På nedsiden blir da 360 og 355 de kritiske nivåene, og disse bør bli testet igjen for å sementere enn eventuell videre oppgang.