Tre aksjer som har skuffet Tyssøy

Holbergs Hogne Tyssøy og Jann Molnes ble slått av markedet også i august, og ligger langt bak markedet.

Partner og porteføljeforvalter Hogne Tyssøy, Holberg Fondene. Foto: Iván Kverme/Finansavisen

Holberg Norge gjorde det svakere enn markedet i august. Fondet falt 4,4 prosent, mens referanseindeksen fondsindeksen endte måneden ned med 1,6 prosent.Så langt i 2010 (per 31/8) har fondet falt 11,0 prosent, ca. 6,4 prosentpoeng mer enn markedet.Tre "syndebukker"I en rapport sluppet tidligere denne uken forklarer forvalterne Hogne Tyssøy og Jann Molnes hvorfor det ikke har gått helt veien i det siste.- De svake makrotallene gjennom sommermånedene har skremt markedsaktørene, og selskaper som er posisjonert for global vekst har falt mer enn markedet generelt, skriver de to, og trekker frem RCCL, Hydro og Kongsberg Automotive som gode eksempler på den svake utviklingen i perioden.Hydro og RCCL var ved månedsskiftet fondets hhv. 2. og 6. største investeringer, med hhv. 4,4 og 3,4 prosent av midlene investert. Hydro-posten hadde da en markedsverdi på nesten 124 millioner, mens RCCL-posten var verdt drøyt 94 millioner kroner.- Våre investeringer er billigere- Selskapene har levert resultater som er over forventningene, og de gir alle positive signaler om fremtiden. Likevel faller aksjene kraftig - selv på lav verdsettelse. Konklusjonen vår blir dermed at våre investeringer har blitt rimeligere i perioden.- I tillegg er det slik at bedrifter som ikke innfrir forventningene blir hardt straffet, skriver forvalterne.