95 av advokatpartnerne i Norge var i fjor lignet med en inntekt på over ti millioner kroner, skriver Finansavisen i sitt FinansJus.Samlet hadde 1001 advokatpartnere, fra 51 av Norges største advokatfirmaer, en inntekt på 4,24 milliarder kroner, ifølge skattelistene. Det tilsvarer enn snittinntekt på 4,25 millioner kroner.Til sammenligning hadde de 939 partnerne på fjorårets liste en snittinntekt på 4,07 millioner kroner.Øverst på listen troner partner hos Selmer i Trondheim, Mads Iversen. Han var i fjor lignet med en inntekt på nær 34 millioner kroner, og ligger dermed ti millioner kroner over nestemann på listen.For å finne neste Selmer-partner på listen må man faktisk ned hele 114 plasser, og hele 15 av de 20 øverste plassene er okkupert av partnere fra BA-HR.
Søk i skattelistene her.Her er advokatene som tjente mest:Mads Iversen, partner i SelmerSvein Gerhard Simonnæs, partner i BA-HRHelge Olav Bugge, partner i BA-HRSam Erling Harris, partner i BA-HRGeir Håkon Mikalsen, partner i BA-HRRolf Johan Ringdal, partner i BA-HRBjørn Gabriel Reed, partner i BA-HRRune Svoren, partner i BA-HRGunnar Sørlie, partner i BA-HRKarstein Johan Espelid, partner i BA-HR
Inntekt: 33.974.369 Formue: 61.310.752 Inntekt: 23.090.209 Formue: 10.343.073 Inntekt: 22.081.671 Formue: 57.124.165 Inntekt: 22.069.234 Formue: 9.409.297 Inntekt: 21.675.970 Formue: 45.255.715 Inntekt: 21.178.572 Formue:14.281.504 Inntekt: 21.080.426 Formue: 18.763.060 Inntekt: 21.057.253 Formue: 10.288.198 Inntekt: 20.869.435 Formue: 26.431.076 Inntekt: 20.094.561 Formue: 22.379.223