Bulgarske kriminelle har klart å komme seg igjennom bankenes forsvarsverk mot kortkopiering. Finanstilsynet anslår ifølge DN at nærmere 60 minibanker er angrepet og utsatt for skimming. På 35 av minibankene har de lykkes med å kopiere bankkortene. 6.000-7.000 kort kan være kopiert.- Basert på omfanget av angrepene og tapsdata fra enkelte banker anslår vi at tapene for bankene er på mellom fem og ti millioner kroner så langt, sier seksjonssjef Frank Robert Berg i Finanstilsynet.Angrepsbølgen blir karakterisert som stor og alvorlig.