DnB NOR: Her bør du kjøpe aksjer nå

DnB NOR Kapitalforvaltning anbefaler kundene sine å overvekte aksjer. Noen steder er mer attraktive å investere i enn andre.

Foto: Scanpix
Personlig økonomi

DnB NOR Kapitalforvaltning anbefaler sine kunder om å overvekte aksjer fremover.- Sett i lys av vår vurdering av makrobildet, og verdivurderingen av aksjer og renter taler det meste for en overvektsposisjon i aksjer. Aksjemarkedet er billig i forhold til sitt historiske snitt - både målt på Pris/Bok og Pris/Inntjening. Globale aksjer handler til 12 ganger ventet inntjening (EPS) 12 måneder frem mot normalt 15, norske aksjer handler til 10 ganger ventet inntjening (EPS) 12 måneder frem mot normalt 12.- Det modne markedet som ser rimeligst ut på slike multipler er europeiske aksjer, skriver forvalterne i sin siste rapport.- 2011-forventningene for høyeForvalterne tror imidlertid at inntjeningsforventningene til neste år er noe for høye.- Det er fornuftig at markedet handles til noe lavere pris, men at denne "rabatten" er for stor i dag. Med moderat, men OK vekst i verdensøkonomien burde det være mulig for selskapene å både øke salget og samtidig beholde marginene noenlunde intakt.Regionmessig blir Norden og Europa tatt opp til overvekt. DnB NOR mener disse nå er "gunstig priset, samt at markedene har en gunstig eksponering mot videre vekst i Asia". Emerging markets (vekstmarkeder) tas ned på nøytral "da disse virker mindre gunstig priset etter den hyggelige utviklingen".Anbefalte regioner/sektorerNorske aksjer holdes på overvekt, Japan på nøytral og USA på undervekt. Grunnlaget for sistnevnte anbefaling er en relativt stor defensiv eksponering, samt at "den finansielle situasjonen i USA vil skape fortsatt usikkerhet rundt dollar".- Vekstbidraget globalt vil fremover i størst grad komme fra utviklingsland, men det er ikke et 1 til 1-forhold at nasjonale selskaper i de samme landene er de som vil profitere mest på det. Mange globale selskaper har i dag allerede store deler av sin omsetning i såkalte utviklingsland, og denne andelen ventes å øke fremover. Ikke minst finner vil flere slike selskaper her i Norden og i deler av Europa (Tyskland), heter det videre i rapporten.- Kombinert med at mange av aksjemarkedene i utviklingslandene/fremvoksende øknonomier (GEM) allerede handler med en premie til modne markeder, fremstår det som mer attraktivt å investere i slike globale selskaper. Vi har derfor overvektet Norden og Europa porteføljen, mens GEM er nøytralvektet. Videre er vi overvektet Norge fordi vi er positive til energi på bakgrunn av samme faktor - veksten i fremvoksende økonomier, skriver forvalterne videre.Sektormessig anbefales overvekt i energi, finans og teknologi.Forvalteren har en nøytral holdning til helse, mens telekom anbefales undervektet.

Nyheter
Børs