Gaver til statsminister fritatt for toll og moms

Dette innebærer at verken Bondevik eller Stoltenberg har mottatt alkoholholdige drikker eller tobakksvarer som offisielle gaver.

Jens Stoltenberg - Foto: Scanpipx
Personlig økonomi

Alle offisielle gaver som statsminister Jens Stoltenberg (Ap) har fått med hjem fra andre lands statsoverhoder ved besøk i utlandet, er fritatt for toll og merverdiavgift.Tollregion Oslo og Akershus fastslår dette i et brev til Statsministerens kontor etter å ha gått gjennom lister over de offisielle gaver som Stoltenberg har mottatt ved slike besøk i 2000-2001 og etter at han på nytt ble statsminister i 2005.En gjennomgang av tilsvarende lister fra de to periodene Kjell Magne Bondevik (KrF) var statsminister i 1997-2000 og 2001-2005, viser at heller ikke han mottok offisielle gaver som skulle vært toll- og avgiftsbelagt, går det fram av brevet til Statsministerens kontor.Dette innebærer at verken Bondevik eller Stoltenberg har mottatt alkoholholdige drikker eller tobakksvarer som offisielle gaver fra andre lands statsoverhoder under besøk i utlandet. Slike gaver er ikke fritatt for toll og avgift.Tollregion Oslo og Akershus viser til at ifølge bestemmelser i tolloven og tollforskriften «kan gaver fra andre lands statsoverhoder i forbindelse med offisielle besøk i utlandet innføres tollfritt». Men det er et vilkår for tollfritak «at gaven i sin art eller omfang ikke er usedvanlig for den offisielle anledningen og at det ikke er alkoholholdige drikkevarer eller tobakksvarer.»Lov om merverdiavgift paragraf 7-2 fastslår at det ikke skal beregnes merverdiavgift for varer nevnt i den aktuelle bestemmelsen i tolloven.«Tollregion Oslo og Akershus er av den oppfatning at gjenstandene som er beskrevet i omhandlende lister faller inn under disse fritaksbestemmelsene», heter det i brevet. (©NTB)

Nyheter
Politikk