Holberg skal ri på megatrendene

Holberg Fondene lanserer et nytt aksjefond, inspirert av en slagkraftig viking. Forhåpentlig blir også avkastningen slagkraftig. Men risikoen er deretter.

Holberg Fondene feirer i disse dager sine 10 første år i det norske fondsmarkedet. I dag var det Oslo-folkets tur til å få med seg forvalterens jubileumsseminar.I tillegg til å se tilbake på årene som har gått, benytter Holberg seminaret til å lansere et nytt fond: Holberg Rurik.Fondet - som åpner 1. november - skal i hovedsak investere i det såkalte EMEA-markedet (Europa, Midt-Østen og Afrika). Ifølge prospektet kan inntil 20 prosent av fondet investeres utenfor dette området.- Vi skal kombinere våre beste, nordiske investeringsidéer med eksponering mot vekstmarkedene, sa Leif Anders Frønningen til de fremmøtte på Hotel Bristol. 28-åringen blir fondets forvalter, med Petter Slyngstadli som "co-pilot".Megatrender Fondet skal søke å utnytte en rekke "megatrender" vi ser i verden.- Demografi er én av de viktigste driverne til økonomisk vekst. Hele 80 prosent av befolkningen i EMEA (det vil si rundt 1,6 av 2,0 milliarder) er å finne i fremvoksende markeder, og de samme markedene har også en mye sterkere befolkningsvekst. 80 prosent av den økonomiske veksten i EMEA kommer da også herfra.- Afrika har 50 prosent av innbyggerne i EMEA (det vil si én milliard), og prognoser viser at andelen vil øke til 67 prosent i 2050, sa Frønningen.Den andre store "megatrenden" er ifølge forvalteren produktivitetsveksten som vil komme av industrialiseringen, urbaniseringen og globaliseringen landene i de fremvoksende markedene vil ta del i fremover.- Den globale handelen viser en eksplosiv utvikling. Landene i de fremvoksende markedene får solgt sine varer, og får samtidig tilgang til ressurser - for eksempel kunnskaper og kapital - landene i de modne markedene har hatt tilgang til i flere tiår, forklarte Holberg-forvalteren videre.Naturressurser Frønningen pekte også på at landene i EMEA-området sitter på store naturressurser, for eksempel hele 80 prosent av verdens samlede olje- og gassreserver.- Ta for eksempel Ghawar-feltet i Saudi-Arabia. Her pumpes det ut 6 millioner fat olje per dag. Det er mer enn det dobbelte av produksjonen på norsk sokkel, sa han.Holberg-forvalteren vil i sitt fond ha hovedfokus på fem land i de fremvoksende markedene: Russland og Polen i Øst-Europa, Tyrkia og Israel i Midt-Østen og Egypt og Sør-Afrika i Afrika.- I årene 1999-2009 hadde disse landene en gjennomsnittlig årlig BNP-vekst på 4,3 prosent, det tredobbelte av de fem største landene i eurosonen, sa Frønningen.Et defensivt ben Men Holberg Rurik skal ikke bare investere i fremvoksende markeder. I bunnen vil Holberg Rurik ha et knippe solide selskaper fra Vest-Europa, inklusive Norden.- Dette blir fondets stabilisator og defensive ben, sa 28-åringen.Flere vil påpeke at Vest-Europa er et område som sliter med avtagende BNP-vekst, høy statsgjeld og store budsjettunderskudd.- Det er klart at det vil bli tøffe tak på makrosiden. Men Vest-Europa er en supermakt hva kapitalmarkeder angår, og selskapene må skilles fra makro. Fordi: Mange solide, europeiske selskaper er kraftig eksponert mot fremvoksende markeder, sa forvalteren, og trakk frem en hel plansje med selskaper som har minst 45 prosent av salget sitt i slike markeder.Som norske kandidater til porteføljen trakk Frønningen frem blant andre Norsk Hydro, Wilh. Wilhelmsen og Acergy.Artikkelen fortsetter under bildet.Mange fallgruver Men gode avkastningsmuligheter betyr også høy risiko. Til slutt kom Holberg-forvalteren inn på alle fallgruvene:

  • politisk risiko - ustabile regimerpolitisk risiko - ustabile regimer
  • korrupsjonkorrupsjon
  • mindre utviklede markedermindre utviklede markeder
  • lang avstand - mindre informasjonlang avstand - mindre informasjon
- For å unngå disse best mulig går vi kun inn i regulerte markeder med en kvalifisert og god historikk. Vi styrer unna de minste selskapene, og vi følger de etiske retningslinjene i oljefondet, fortalte Frønningen.Ifølge forvalteren vil fondet ha en risiko som noenlunde tilsvarer den i Holbergs Norge-fond.Hvem er Rurik? Fondet er inspirert av den legendariske vikingen med samme navn. Rurik levde fra ca. 830 til ca. 879, og satte spor etter seg flere steder i det som i dag er EMEA-området:Rurik var en væring, som er en felles norrøn betegnelse på menn som tjenestegjorde i vaktstyrken hos keiseren av Miklagard (Konstantinopel - i dag Istanbul). De var en form for leiesoldater på 900-tallet og 1000-tallet.Rundt år 862 tok Rurik kontroll over Staraja Ladoga i Novgorod, og bygget der bosetningen Holmgard. Som den første kongen etablerte Rurik et dynasti, som etterhvert skulle legge grunnlaget for det russiske riket.- Vi vil med dette fondet følge i vikingenes fotspor, og de nordiske selskapenes fotspor, avsluttet Frønningen.