Holberg Fondene feirer i disse dager sine 10 første år i det norske fondsmarkedet. I dag var det Oslo-folkets tur til å få med seg forvalterens jubileumsseminar.I tillegg til å se tilbake på årene som har gått, benytter Holberg seminaret til å lansere et nytt fond: Holberg Rurik.Fondet - som åpner 1. november - skal i hovedsak investere i det såkalte EMEA-markedet (Europa, Midt-Østen og Afrika). Ifølge prospektet kan inntil 20 prosent av fondet investeres utenfor dette området.- Vi skal kombinere våre beste, nordiske investeringsidéer med eksponering mot vekstmarkedene, sa Leif Anders Frønningen til de fremmøtte på Hotel Bristol. 28-åringen blir fondets forvalter, med Petter Slyngstadli som "co-pilot".
MegatrenderNaturressurserEt defensivt benArtikkelen fortsetter under bildet.Mange fallgruver
  • politisk risiko - ustabile regimerpolitisk risiko - ustabile regimer
  • korrupsjonkorrupsjon
  • mindre utviklede markedermindre utviklede markeder
  • lang avstand - mindre informasjonlang avstand - mindre informasjon
Hvem er Rurik?
Fondet skal søke å utnytte en rekke "megatrender" vi ser i verden.- Demografi er én av de viktigste driverne til økonomisk vekst. Hele 80 prosent av befolkningen i EMEA (det vil si rundt 1,6 av 2,0 milliarder) er å finne i fremvoksende markeder, og de samme markedene har også en mye sterkere befolkningsvekst. 80 prosent av den økonomiske veksten i EMEA kommer da også herfra.- Afrika har 50 prosent av innbyggerne i EMEA (det vil si én milliard), og prognoser viser at andelen vil øke til 67 prosent i 2050, sa Frønningen.Den andre store "megatrenden" er ifølge forvalteren produktivitetsveksten som vil komme av industrialiseringen, urbaniseringen og globaliseringen landene i de fremvoksende markedene vil ta del i fremover.- Den globale handelen viser en eksplosiv utvikling. Landene i de fremvoksende markedene får solgt sine varer, og får samtidig tilgang til ressurser - for eksempel kunnskaper og kapital - landene i de modne markedene har hatt tilgang til i flere tiår, forklarte Holberg-forvalteren videre. Frønningen pekte også på at landene i EMEA-området sitter på store naturressurser, for eksempel hele 80 prosent av verdens samlede olje- og gassreserver.- Ta for eksempel Ghawar-feltet i Saudi-Arabia. Her pumpes det ut 6 millioner fat olje per dag. Det er mer enn det dobbelte av produksjonen på norsk sokkel, sa han.Holberg-forvalteren vil i sitt fond ha hovedfokus på fem land i de fremvoksende markedene: Russland og Polen i Øst-Europa, Tyrkia og Israel i Midt-Østen og Egypt og Sør-Afrika i Afrika.- I årene 1999-2009 hadde disse landene en gjennomsnittlig årlig BNP-vekst på 4,3 prosent, det tredobbelte av de fem største landene i eurosonen, sa Frønningen. Men Holberg Rurik skal ikke bare investere i fremvoksende markeder. I bunnen vil Holberg Rurik ha et knippe solide selskaper fra Vest-Europa, inklusive Norden.- Dette blir fondets stabilisator og defensive ben, sa 28-åringen.Flere vil påpeke at Vest-Europa er et område som sliter med avtagende BNP-vekst, høy statsgjeld og store budsjettunderskudd.- Det er klart at det vil bli tøffe tak på makrosiden. Men Vest-Europa er en supermakt hva kapitalmarkeder angår, og selskapene må skilles fra makro. Fordi: Mange solide, europeiske selskaper er kraftig eksponert mot fremvoksende markeder, sa forvalteren, og trakk frem en hel plansje med selskaper som har minst 45 prosent av salget sitt i slike markeder.Som norske kandidater til porteføljen trakk Frønningen frem blant andre Norsk Hydro, Wilh. Wilhelmsen og Acergy. Men gode avkastningsmuligheter betyr også høy risiko. Til slutt kom Holberg-forvalteren inn på alle fallgruvene: - For å unngå disse best mulig går vi kun inn i regulerte markeder med en kvalifisert og god historikk. Vi styrer unna de minste selskapene, og vi følger de etiske retningslinjene i oljefondet, fortalte Frønningen.Ifølge forvalteren vil fondet ha en risiko som noenlunde tilsvarer den i Holbergs Norge-fond. Fondet er inspirert av den legendariske vikingen med samme navn. Rurik levde fra ca. 830 til ca. 879, og satte spor etter seg flere steder i det som i dag er EMEA-området:Rurik var en væring, som er en felles norrøn betegnelse på menn som tjenestegjorde i vaktstyrken hos keiseren av Miklagard (Konstantinopel - i dag Istanbul). De var en form for leiesoldater på 900-tallet og 1000-tallet.Rundt år 862 tok Rurik kontroll over Staraja Ladoga i Novgorod, og bygget der bosetningen Holmgard. Som den første kongen etablerte Rurik et dynasti, som etterhvert skulle legge grunnlaget for det russiske riket.- Vi vil med dette fondet følge i vikingenes fotspor, og de nordiske selskapenes fotspor, avsluttet Frønningen.