Skatteoppgjøret for 2009 ble som kjent lagt frem sist onsdag. I alt ble 3,7 millioner lønnstagere, pensjonister og personlig næringsdrivende lignet for over 341 milliarder kroner i skatt og trygdeavgift for inntektsåret 2009. Ca. 800.000 av disse får oppgjøret nå.Tallene for skatteoppgjørene i juni og oktober viser at vel 2,7 millioner skattytere i alt hadde 34,4 milliarder til gode, mens nesten 720.000 hadde restskatt på i alt 15,7 milliarder kroner.Av de som får skatteoppgjøret nå, har 601.000 i alt 12,5 milliarder kroner til gode. Nesten 275.000 får restskatt på i alt 10,6 milliarder kroner.Fristen for første termin er allerede 10. november.
- Betale selv om en er uenigKan ta år å få behandlingLitt mer om restskatten
- Som hovedregel må restskatten betales inn selv om man er uenig i ligningsvurderingen, sier Christian Nicolay August H. Wedler til Finansavisen. Han er leder for KPMG Law Advokatfirma i Stavanger.- Det oppstår ofte feil, og er derfor særlig aktuelt for personer med kompliserte ligningsoppgjør, for eksempel ved opphold i utlandet eller ekstraordinære inntekter det aktuelle året. For å få utsatt en evt. restskattinnbetaling må man få skattekontoret med til å innse at de har gjort en feil, men i ni av ti tilfeller slipper man ikke unna, legger han til.Ifølge avisen kan en klage ta både måneder, og i enkelte tilfeller år, å få behandlet. Særlig lang tid kan det ta ved reell uenighet- Er ikke skattekontoret enig i at du bodde i boligen minst ett år før den ble solgt med pen gevinst, er det vanskelig å få slippe å betale restskatt, til tross for at du klager, sier Anne Tengs-Pedersen. Hun leder KPMGs avdeling for personskatt i Stavanger.Ifølge Wedler "er nok mange som ikke en gang oppdager feil ved ligningen".- Når vanlige folk klager, er det nok svært få som vinner frem. Mitt wild guess er at 90 prosent ikke vinner frem, sier han til Finansavisen.Restskatt under 1.000 kroner skal betales innen 10. november. Er beløpet høyere, blir restskatten delt i to terminer. Første termin er altså 10. november, andre termin 15. desember. Restskatt med rentetillegg under 100 kroner skal ikke betales.Rentetillegget på restskatten er på 4,8 prosent for de som får skatteoppgjøret nå.Rente på tilgodebeløp er 4,5 prosent. Om tilgodebeløpet er tilbakebetaling av innbetalt tilleggsforskudd, er rentesatsen 1,5 prosent. Tilgodebeløp med renter under 100 kroner tilbakebetales ikke.