Satser pengene på Skagen

Nå er det på tide å krydre porteføljene. Og da satser Skandiabankens kunder på disse fondene.

Porteføljeforvalter, Skagen Kon-Tiki, Kristoffer Stensrud. Foto: Iván Kverme Finansavisen
Personlig økonomi

Tidligere i dag omtalte vi tall fra Nordnet, som viste at fondssparerne solgte seg ut av Norge-fond, for å satse mer på fond i fremvoksende markeder.Det samme ser vi av tall fra Skandiabanken, der Skagen Fondenes vekstmarkedsfond Kon-Tiki kommer ut som det mest tegnede fondet i september.De 10 fondene med størst nytegning i september1. Skagen Kon-Tiki 2. Skagen Global3. Holberg Likviditet 4. Danske Fund Global Emerging Markets SM C5. Holberg Norge6. Skagen Vekst7. Fidelity Thailand8. Holberg Norden 9. Danske Fund Global Emerging Markets10. KLP Pensjon II- Fondssparere ser ut til å redusere risikoen på sin totalportefølje ved å spre sparingen mer globalt. Dette er nok på grunn av den variable utviklingen på Oslo Børs i 2010. Samtidig har sparerne fortsatt tro på vekstmarkedene, sier fondsrådgiver Sondre Føllesdal Byrknes, og viser til Fidelity Thailand som et nytt fond på listen.- At sparerne krydrer porteføljene sine med fond fra Asia, er en utvikling vi har sett i hele år. I tillegg til Thailand har Malaysia og Indonesia utmerket seg med gode avkastningstall så langt i år, noe våre fondsparere ønsker å ta del i, fortsetter Byrknes.Skagen også mest solgt Skagens fond utmerker seg altså i toppen av tegningslisten. På den annen side topper de samme fondene også innløsningslisten, noe som tyder på en høy omsetning.De 10 fondene med størst innløsning i september1. Skagen Kon-Tiki 2. Skagen Vekst 3. Skagen Global 4. Holberg Norge 5. Skagen Høyrente 6. Holberg Likviditet7. DnB NOR Obligasjon 20 (I) 8. KLP Pensjon II 9. Warren Wicklund Norge 10. Holberg Norden

Nyheter
Personlig økonomi